Autoritzacions i Consentiments

A continuació els oferim les principals autoritzacions i consentiments de centre per a baixar

Ideari del centre

Objectius de centre

Autoritzacions

Excursió infantil

Excursió primària

Excursió Secundària

Eixides locals (Sueca)

Eixida al domicili sense adult / a

Activitats complementàries

Aparició en xarxes socials

Aparició en mitjans de comunicació

Subministrament de medicaments

Administració de medicaments provisionals

Prescripció medicaments

Consentiment subministrament

Abrir chat