logo-lluisvivessueca-vlc

Col•legi LLuis Vives - Sueca

“L’educació no és la resposta a la pregunta. L’educació és el mitjà per a trobar la resposta a totes les preguntes”. - William Allin -

El Col•legi començà a edificar-se en l'estiu de 1972 com a transformació d' una antiga acadèmia del mateix nom com a conseqüència de la nova llei d' Educació que naixia, necessitava noves infraestructures.
En l'actualitat es va reformant contínuament i adaptant-se a les noves exigències del moment.

CARTA DE LA NOSTRA DIRECTORA

Resumir, en unes poques paraules i imatges, tota la complexitat i riquesa del Col.legi Luís Vives és especialment difícil. I ho és perquè, si hi ha quelcom que no pot plasmar-se en Internet, és el factor humà o, la qual cosa és el mateix, l’extraordinària vàlua del nostre equip de professionals.
La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur són algunes de les claus de l’educació dels nostres alumnes. Tots reben una formació acadèmica de gran solidesa i són educats també en aspectes com la convivència, la solidaritat, l’esperit crític o el comportament social. Tot dins d’un marc de Educació Integral.
En la nostra web podran conéixer més detalls sobre el nostre col•legi i inclús descobrir virtualment les nostres instal•lacions, però m’agradaria invitar-los que facen un pas més i que ens sol•liciten una visita guiada pel centre; així podran conéixer el vertader esperit del nostre col.legi.

Mariel Piqueres Granero – Directora

Compromiso1 luisvivessueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso 1 #luisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromiso 1 #luisvives-sueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso3 luisvives sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromiso 3 #luisvives-sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 4 luisvives sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromiso 4 #luisvives-sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 5 luisvives sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromiso 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromiso 5 #luisvives-sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromís 1 luisvivessueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís 1 #lluisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromís 1 #lluisvives-sueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís3 luisvives sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromís 3 #luisvives-sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís4 luisvives sueca

Educar l'alumne com a element actiu de la societat.

Compromís 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromís 4 #luisvives-sueca

Educar l’alumne com a element actiu de la societat.

Compromís5 luisvives sueca

Aplicació, existència i assimilació d'unes normes disciplinàries òptimes.

Compromís 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromís 5 #luisvives-sueca

Aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes.

Compromiso2 luisvives sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromiso 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromiso 2 #luisvives-sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromís2 luisvives sueca

El centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Compromís 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromís 2 #luisvives-sueca

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.