logo-lluisvivessueca-vlc

Educació Infantil - 2º Cicle

El nostre objectiu pincipal és que els nostres alumnes es troben a gust i que gaudisquen al màxim d’aquesta etapa única i irrepetible. Des d’un principi li oferim seguretat, tranquil·litat i confiança.

Creixement i desenvolupament

L’etapa d’Educació Infantil és crucial en les nostres vides. És l’etapa on es posen les bases per als futurs aprenentatges i s’experimenta un major creixement cognitiu.
El contacte i relació amb la família és fonamental per afavorir el procés educatiu. Per això, fomenten la convivència mitjançant reunions periòdiques, tutories, celebracions d’events i tallers.

Per què nosaltres?

La nostra major fortalesa és l’Equip d’Educació Infantil, format per professionals amb vocació, coneixedors de les característiques principals del desenvolupament dels xiquets i les xiquetes i dedicats plenament a companyar i guiar el nostre alumnat.

Donem una especial importància al desenvolupament emocional dels alumnes. A més de coneixements, volem que els xiquets i xiquetes reben una bona educació en valors i habilitats socials.

Els nostres docents creen a diari ambients i situacions d’aprenentatge que desperten la curiositat dels xiquets i les xiquetes i els motiven a investigar i experimentar fent-los partíceps del seu propi aprenentatge.
Fomentar des d’un principi l’autonomia i confiança en ell/a mateix/a perquè siga capaç d’expressar les seues emocions i relacionar-se amb els altres.

Aprenem a pensar

Entenem l’educació com un procés constructiu. Potenciem l’exercici constant de l’exploració i la recerca de respostes i una actitud crítica amb nosaltres mateixos i amb el que fem.

Participem de forma activa

Creiem en l’aprentatge per descobriment: modificant esquemes mentals existents, establint relacions entre uns coneixements i altres , trobant un significat i un sentit al que fem.

Seguim el nostre ritme

Cadascú va desenvolupant les seues destreces, aprenent a enfrontar-se positivament amb els seus fracassos i frustracions. Busquem que les xiquetes i els xiquets siguen capaços d’acceptar-se a si mateix com una persona amb possibilitats i limitacions.

Aprenem jugant

Concebem l'ensenyament de l'Etapa Infantil com un tot globalitzat. La música, l'activitat física i el joc són l'eix principal en el desenvolupament dels nostres objectius.

T´ho expliquem en 2 minuts amb el següent video...

Compromiso1 luisvivessueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso 1 #luisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromiso 1 #luisvives-sueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso3 luisvives sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromiso 3 #luisvives-sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 4 luisvives sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromiso 4 #luisvives-sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 5 luisvives sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromiso 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromiso 5 #luisvives-sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromís 1 luisvivessueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís 1 #lluisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromís 1 #lluisvives-sueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís3 luisvives sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromís 3 #luisvives-sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís4 luisvives sueca

Educar l'alumne com a element actiu de la societat.

Compromís 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromís 4 #luisvives-sueca

Educar l’alumne com a element actiu de la societat.

Compromís5 luisvives sueca

Aplicació, existència i assimilació d'unes normes disciplinàries òptimes.

Compromís 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromís 5 #luisvives-sueca

Aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes.

Compromiso2 luisvives sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromiso 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromiso 2 #luisvives-sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromís2 luisvives sueca

El centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Compromís 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromís 2 #luisvives-sueca

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.