logo-lluisvivessueca-vlc

Primària

Sabem que l'Educació Primària és fonamental per al desenvolupament de l'alumne/a com a individu, amb característiques i formes d'aprenentatge pròpies. Per altra banda, les tutories individualitzades asseguren una correcta adaptació de l'alumne/a a l'entorn del Centre, tant en l'àmbit escolar com en el personal.
En l'etapa d'Educació Primària pretenem consolidar tant el desenvolupament personal de tot l'alumnat i el seu propi benestar, com l'adquisició de les competències bàsiques establertes per a aquestes edats.

Que ens preocupa?

Les tutories individualitzades asseguren una correcta adaptació de l’alumne/a a l’entorn del Centre, tant en l’àmbit escolar com en el personal.

Seguim considerant la relació afectiva alumnes-mestres com a base per a crear l’ambient d’acollida i seguretat que garantisca el posterior progrés personal i social de l’alumnat.

Apostem per l’aprenentatge cooperatiu basat en dos premisses bàsiques: la participació activa de l’alumnat en un procès d’ensenyament –aprenentatge i en la cooperació, la responsabilitat compartida i l’ajuda mútua.

El contacte i relació amb la família és fonamental per afavorir el procés educatiu, por això fomentem la convivència mitjançant reunions periòdiques, tutories i celebracions d’events.

La nostra major fortalesa és l’Equip d’Educació Primària, format per professionals amb vocació, coneixedors/res de les característiques principals del desenvolupament dels xiquets i les xiquetes i dedicats plenament a acompanyar i guiar els nostres alumnes.

Els nostres docents, creen diàriament situacions d’aprenentatge on tots es necessiten i han d’unir els seus esforços per arribar a l’objectiu. Els ensenyen a pensar, de manera conscient i amb destresa. Estan en contínua formació per enriquir els diferents escenaris d’aprenentatge i introduir noves metodologies.

Concedim una especial importància al desenvolupament emocional del xiquet/a. A més de coneixements, volem que les i els alumnes reben una bona educació en valors i habilitats socials.

Compromiso1 luisvivessueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso 1 #luisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromiso 1 #luisvives-sueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso3 luisvives sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromiso 3 #luisvives-sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 4 luisvives sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromiso 4 #luisvives-sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 5 luisvives sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromiso 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromiso 5 #luisvives-sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromís 1 luisvivessueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís 1 #lluisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromís 1 #lluisvives-sueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís3 luisvives sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromís 3 #luisvives-sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís4 luisvives sueca

Educar l'alumne com a element actiu de la societat.

Compromís 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromís 4 #luisvives-sueca

Educar l’alumne com a element actiu de la societat.

Compromís5 luisvives sueca

Aplicació, existència i assimilació d'unes normes disciplinàries òptimes.

Compromís 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromís 5 #luisvives-sueca

Aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes.

Compromiso2 luisvives sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromiso 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromiso 2 #luisvives-sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromís2 luisvives sueca

El centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Compromís 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromís 2 #luisvives-sueca

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.