logo-lluisvivessueca-vlc

Secundària

La formació integral dels estudiants prén especial rellevància en aquesta etapa. Els valors que el Col•legi ha pres com a propis i l'excel•lència acadèmica són les bases sobre les que s'assenta la nostra metodologia educativa.

El compromís de l’equip de tutors/res, assessorats pel Departament d’Orientació Escolar, assegura l’adaptació dels i les alumnes a aquest nou cicle, tant en l’aspecte personal com en l’educatiu en un entorn controlat i de convivència saludable.

L’ESO té com a objectiu transmetre als i les alumnes els elements bàsics de la cultura, formar-los/les com a ciutadans/nes d’una societat democràtica i preparar-los/les per accedir al Batxillerat i/o mòduls de formació.

Pla d'Orientació Acadèmica i Professional

Cal destacar la importància del nostre Pla d’Orientació Acadèmica i Professional amb l’objectiu de facilitar una elecció encertada per al seu futur acadèmic i/o professional.

Responsabilitat i actitud positiva

Tenint com a meta formar joves capaços/ces de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’entesa mútua i el respecte intercultural. Desenvolupant en el nostre alumnat una actitud positiva d’aprenentatge durant tota la vida.

El nostre projecte curricular

El nostre projecte curricular es centra en l’educació integral de la persona, posant l’èmfasi en el desenvolupament de competències intel·lectuals, personals, emocionals i socials a través de tots els camps del saber.

Educació en valors

En tot moment els acompanyem i guiem en aquesta transició cap a l’etapa adulta, posant l’accent en l’educació en valors durant aquest període tan important en la formació d’una persona.

Compromiso1 luisvivessueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso 1 #luisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromiso 1 #luisvives-sueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso3 luisvives sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromiso 3 #luisvives-sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 4 luisvives sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromiso 4 #luisvives-sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 5 luisvives sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromiso 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromiso 5 #luisvives-sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromís 1 luisvivessueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís 1 #lluisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromís 1 #lluisvives-sueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís3 luisvives sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromís 3 #luisvives-sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís4 luisvives sueca

Educar l'alumne com a element actiu de la societat.

Compromís 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromís 4 #luisvives-sueca

Educar l’alumne com a element actiu de la societat.

Compromís5 luisvives sueca

Aplicació, existència i assimilació d'unes normes disciplinàries òptimes.

Compromís 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromís 5 #luisvives-sueca

Aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes.

Compromiso2 luisvives sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromiso 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromiso 2 #luisvives-sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromís2 luisvives sueca

El centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Compromís 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromís 2 #luisvives-sueca

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.