logo-lluisvivessueca-vlc

Banc de Llibres

El col•legi “Luis Vives” participa en el programa de Banc de Llibres que ofereix la Conselleria d’Educació. Aquest programa té com a finalitat la reutilització de llibres per aconseguir un estalvi a les famílies i fomentar la consciència de la reutilització dels llibres de text (promovent un ús adequat dels llibres de text per part de l’alumnat).

Cada any la Conselleria dicta les instruccions i les dates per a poder participar en el Banc de llibres. Aquesta informació es pot consultar al següent enllaç:

Banc de Llibres

Normes del Banc de Llibres

Algunes preguntes i respostes

M’agradaria participar i no he participat encara. Qué cal fer?

  1. 1. Sol•licitar la participació, d’acord amb el model de sol•licitud electrònica que consta a la pàgina web de la Conselleria d’Educació: Banc de Llibres
  2. 2. Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre juntament amb el document oficial d’entrega de llibres complimentat, que es pot trobar a l’enllaç Banc de Llibres)

Enguany he participat i el pròxim curs també voldria participar. Qué cal fer?

Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre.

Enguany he participat i el pròxim curs no voldria continuar en el Banc de Llibres. Qué cal fer?

Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre juntament amb el document oficial d’entrega de llibres complimentat (qque es pot trobar a l’enllaç Banco de Libros) indicant en el mateix la renúncia a la participació en el programa Banc de Llibres.

Quan he de entregar els llibres?

L’entrega del lot de llibres del curs es realitzarà a l’aula del seu grup a final de curs en la data que s’indicarà pels mitjans de comunicació que utilitza el col•legi (Tauler d’anuncis, Remind, Facebook, Web)

Quan he de recollir els llibres?

Per a la recollida dels lots del curs següent s’informarà a les famílies pels mitjans de comunicació que utilitza el col·legi (Tauler d’anuncis, Remind, Facebook, Web)

Quant dura el préstec dels llibres?

El préstec dels llibres del curs tindrà una durada màxima d’un curs escolar, que podrà ser renovable en cas que l’alumne repetirà curs.

Necessites més informació?

Compromiso1 luisvivessueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso 1 #luisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromiso 1 #luisvives-sueca

Nuestra vinculación con cada estudiante y la preocupación por su futuro

Compromiso3 luisvives sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromiso 3 #luisvives-sueca

El centro, desde el punto de vista religioso, se declara confesionalmente católico.

Compromiso 4 luisvives sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromiso 4 #luisvives-sueca

Educar al alumno como elemento activo de la sociedad.

Compromiso 5 luisvives sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromiso 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromiso 5 #luisvives-sueca

Aplicamos unas normas disciplinarias óptimas, reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro

Compromís 1 luisvivessueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís 1 #lluisvives-sueca

2017-03-13T11:54:16+00:00

Compromís 1 #lluisvives-sueca

La nostra vinculació amb cada estudiant i la preocupació pel seu futur

Compromís3 luisvives sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís 3 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:43:10+00:00

Compromís 3 #luisvives-sueca

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic.

Compromís4 luisvives sueca

Educar l'alumne com a element actiu de la societat.

Compromís 4 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:45:30+00:00

Compromís 4 #luisvives-sueca

Educar l’alumne com a element actiu de la societat.

Compromís5 luisvives sueca

Aplicació, existència i assimilació d'unes normes disciplinàries òptimes.

Compromís 5 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:48:51+00:00

Compromís 5 #luisvives-sueca

Aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes.

Compromiso2 luisvives sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromiso 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromiso 2 #luisvives-sueca

El centro tratará de asumir el pluralismo ambiental, de respetarlo, analizarlo e interpretarlo desde el propio Proyecto Educativo.

Compromís2 luisvives sueca

El centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Compromís 2 #luisvives-sueca

2017-11-09T15:33:13+00:00

Compromís 2 #luisvives-sueca

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.