L’Escola Matinera s’ofereix a fi que els pares puguen conciliar vida laboral i familiar, per aquest motiu està en funcionament des del començament de les classes en setembre fins a juny.

Aquest servei està obert a tots els alumnes del col·legi des d’Educació Infantil fins a Sisé de primària que poden accedir al centre un hora abans del començament de les classes.

L’horari de l’escola matinera és de 8.00 a 9.00, hora en que els alumnes i les alumnes s’incorporen a les seues respectives classes.

Durant l’escola matinera s’ofereix a l’alumnat les següents activitats:

Jocs de taula
Estudi i lectura
Treballs manuals
Jocs cooperatius
Puzles

Necessites més informació?

El servei de l’activitat podrà ser mensual o puntual. En cas de necessitar d’aquest servei preguntar en Secretaria.