EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Raonament, imaginació i desenvolupament intel·lectual i moral
L’educació primària són els ciments de tot alumne

Sabem que l’Educació Primària és fonamental per al desenvolupament de l’alumne/a com a individu, amb característiques i formes d’aprenentatge pròpies. Per altra banda, les tutories individualitzades asseguren una correcta adaptació de l’alumne/a a l’entorn del Centre, tant en l’àmbit escolar com en el personal.

En l’etapa d’Educació Primària pretenem consolidar tant el desenvolupament personal de tot l’alumnat i el seu propi benestar, com l’adquisició de les competències bàsiques establertes per a aquestes edats.

Coneix el procés d'admissió

No deixes passar l’oportunitat d’una educació de qualitat per als teus fills!

Qué ens preocupa?

Seguiment Individualitzat

Les tutories individualitzades asseguren una correcta adaptació de l’alumne/a a l’entorn del Centre, tant en l’àmbit escolar com en el personal.

Relació alumne/a mestre/a

Seguim considerant la relació afectiva alumnes-mestres com a base per a crear l’ambient d’acollida i seguretat que garantisca el posterior progrés personal i social de l’alumnat.

Aprenentatge cooperatiu

Apostem per l’aprenentatge cooperatiu basat en dos premisses bàsiques: la participació activa de l’alumnat en un procès d’ensenyament –aprenentatge i en la cooperació, la responsabilitat compartida i l’ajuda mútua.

Relació amb la família

El contacte i relació amb la família és fonamental per afavorir el procés educatiu, por això fomentem la convivència mitjançant reunions periòdiques, tutories i celebracions d’events.

Professionals amb vocació

La nostra major fortalesa és l’Equip d’Educació Primària, format per professionals amb vocació, coneixedors/res de les característiques principals del desenvolupament dels xiquets i les xiquetes i dedicats plenament a acompanyar i guiar els nostres alumnes..

Educació en valors i hàbits socials

Concedim una especial importància al desenvolupament emocional del xiquet/a. A més de coneixements, volem que les i els alumnes reben una bona educació en valors i habilitats socials.

Si tens algun dubte ompli el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Nuevo campo

1 + 9 =