IDEARI DE CENTRE

El projecte educatiu del nostre col·legi està basat en un Ideari que respon al nostre caràcter propi.

Entenem l'ésser humà com a persona

I com tal, un ésser singular, racional, lliure, cridat a perfeccionar-se en la societat, amb una obertura a la transcendència. Cada   persona ha de realitzar el seu propi projecte de vida i davant d’això la comunitat educativa  potenciarà al màxim aquest projecte.

Educació Integral

L’educació de la persona ha de ser integral, és a dir, atendre per igual  a totes les seues dimensions i ha de potenciar el seu creixement al mig d’una estreta relació entre famílies, professorat i alumnat.

Llibertat y Responsabilitat

La llibertat de l’alumne/a creixerà progressivament davant de la guia autoritzada de la família i els seus educadors/es a partir de la creació d’uns sòlids i propis criteris que potencien la responsabilitat i eviten la coacció.

Ésser social

La persona és fonamentalment un ésser social, i com a tal pertany a una comunitat. Per això pretenem educar l’alumne/a  com a element actiu de la societat.

Educació crítica

Acceptem una educació crítica, no partidista, que fomente la interpretació de la realitat i no el simple aïllament d’una acció partidista.

Comunitat viva

Entenem el Col·legi com una comunitat viva d’educadors/es i educands en  la que predomina l’aspecte formatiu sobre l’informatiu i de respecte, que afavorix el diàleg i la convivència, constituint un equip de formació permanent i integral. Tots els membresde la comunitat educativa han de ser igualment tractats i respectats independentment de la seua raça, religió, condició social, física o sexual.

Ensenyament de qualitat

Com a educadors i educadores: aspirarem a un ensenyament de qualitat, personalitzat, innovador, motivador  i actiu, que ensenye a aprendre, a investigar, a ser autocrítics/ques, basant la nostra metodología en directrius competencials per a la vida futura, i l’ús de les noves tecnologies d´una manera enriquidora i segura.

Formació permanent

La formació permanent és imprescindible per a qualificar-se en mètodes educatius i fer més eficaç i actual el nostre ensenyament. El diàleg entre professorat-alumnat crearà unes estructures col•legials més diàfanes, transparents i flexibles, facilitarà el clima de família, i evitarà les situacions dogmatistes i conflictives.

Participació de les famílies

Les famílies tenen un ampli camp en la tasca educativa dels seus fills/es. La seua participació en activitats educatives escolars i extraescolars és convenient, ademés de positiva i necessària.

Pluralisme ambiental

El centre tractarà d’assumir el pluralisme ambiental, de respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo des del propi Projecte Educatiu.

Centre Catòlic

El centre, des del punt de vista religiós, es declara confessionalment catòlic, encara que acceptem i respectem altres manifestacions religioses sense obligar o coaccionar a cap membre de la comunitat educativa a participar en determinades activitats catòliques .

Disciplina efectiva

Una disciplina efectiva precisa d’una aplicació, existència i assimilació d’unes normes disciplinàries òptimes que es reflecteixen en el propi Reglament de Règim Interior del centre.

Si tens algun dubte ompli el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

9 + 9 =