Amb l’objectiu de millorar en la nostra pràctica docent, al final de cada curs realitzem a les nostres FAMÍLIES una enquesta de satisfacció.

Adjuntem a continuació els resultats de l´ enquesta

1.- El grau de satisfacció general amb el Col·legi Luis Vives és:

Excel·lent: 62.8 %
Bo: 34.7%
Regular: 0.8%
Dolent: 1.7%

2.- Estic satisfet/a amb la informació que rep per part del tutor/a:

Molt satisfesfet/a: 57%
Satisfet/a: 35.5 %
Poc satisfet/a: 5%
Res satisfet/a: 2.5 %

3.- Observe que el meu fill/a va content/a al col·legi:

Sempre: 89.3 %
En ocasions: 9.9%
Mai: 0.8%

4.- Considere que el meu fill/a rep una formació:

Millor de l´ esperada: 42.1%
L´ esperada: 53.7%
Pitjor de l´ esperada: 4.1%

5.- ¿Tornaria a matricular al meu fill/a en el Col·legi Luis Vives?

Si: 93.4%
No: 1.7%
Tal volta: 0.8%
Abrir chat