Autoritzacions i Consentiments

A continuació els oferim les principals autoritzacions i consentiments del centre per a la seua descàrrega

Ideari de centre

Objectius de centre

Autoritzacions

Excursió infantil

Excursió primària

Excursió secundària

Eixides locals (Sueca)

Eixida al domicili sense adulto/a

Activitats complement.

Aparició en xarxes socials

Aparició en mitjans de comunicació

Suministrament de medicaments

Administració de medicaments provisionals

Prescripció medicaments

Consentimient suministrament